statistika za rok 2018

Stav knihovního fondu celkem k 31.12.2018     3515 knih
Naučná literatůra                                             387 knih
Krásná literatůra                                            3119 knih                                 
Přírůstky                                                          87 knih    
Úbytky                                                             11 knih
Počet registrovaných čtenářů                           130
Z toho dětí do 15let.                                          37 
Počet vypůjčených knih v.r. 2018                      944
Z toho naučná literatůra dospělím                       19 knih
Krásná literatůra dospělím                                723 knih
Naučná literatůra dětem                                     11 knih
Krásná literatůra dětem                                    188 knih
Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu  84 vstupů
Počet návštěv webových stránek knihovny        1250 návštěv
 
Každý rok z rozpočtu obce 15000 kč na nákup nových knih