Knihovna má v dnešní době 101 pravidelných uživatelů, z toho 32 do 15-ti let, ktěří mohou vybírat z více než 3151 knih. Najdete u nás beletrie, knihy pro děti  i mládež a odbornou literaturu - různé encyklopedie, atlasy, životopisy, ...

 

    Každoročně objednáváme nové knihy:

            - Za rok 2014 se náš knižní fond rozrostl o 157 knih.

   

    Již dlouhodobě spolupracujeme s výměnným fondem v Boskovicích, od kterého máme několikrát ročně knihy zapůjčeny.

 

    Knihovna se chopila i "řemesla" organizátorského. Pořádáme různé akce jako jsou odborné přednášky, besedy, rukodělné dílny (ve spolupráci s Obecním úřadem ve Valchově). Už pátým rokem máme pravidelné čtení s dětmi, scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek a jsou zvány všechny děti, které chodí od 1. do 5. třídy, děti, které rády čtou nebo poslouchají pohádky a naučné příběhy a rády kreslí.

   

Číst dětem je velice důležité, co přináší pravidelné čtení dětem?

-  vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem

-  podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje sebevědomí

-  učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla

-  rozvíjí jazyk, slovní zásobu, představivost, učí samostatnému myšlení

-  formuje čtecí a písemné návyky, podporuje získávání vědomostí po celý 

   život

-  zlepšuje soustředění, trénuje paměť

-  ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole

-  je nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítětete