Knihovna se nachází v budově staré školy (č.p. 52) v centru obce. Díky dvou zásadním rekonstrucím je naše knihovna umístěna ve velice atraktivním prostředí, které nabízí pohodlí při výběru knih všem čtenářům. První etapa rekonstrukce proběhla o letních prázdninách v roce 2012, kdy se do knihovny pořídilo zbrusu nové vybavení, nábytek, nově se vymalovalo. Druhá, již menší přestavba proběhla v roce 2016 ,kdy se přesunuly stávající regály s knihami do lepší pozice, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení do prostoru s knihami. O tom, jak knihovna vypadala před rokem 2012 a do jakého kabátku se proměnila, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. 

    V současné době knihovna eviduje 141 čtenářů, z toho 36 do 15-ti let, kteří mohou vybírat z 3508 knih. Najdete u nás beletrie, knihy pro děti  i mládež a odbornou literaturu - různé encyklopedie, atlasy, životopisy, ...Tento počet knih se každoročně rozrůstá. Dále spolupracujeme s výměnným fondem v Boskovicíc, který nám dvakrát ročně zapůjčuje nové knihy. 

    Knihovna se chopila i "řemesla" organizátorského. Pořádáme různé akce jako jsou odborné přednášky, besedy, rukodělné dílny (ve spolupráci s Obecním úřadem ve Valchově). Již sedmým rokem máme pravidelné čtení s dětmi, scházíme se vždy ve čtvrtek a jsou zvány všechny děti, které chodí od 1. do 5. třídy, děti, které rády čtou nebo poslouchají pohádky a naučné příběhy a rády kreslí.