V této rubrice bychom Vás chtěli informovat o všem, co máme naplánováno, o akcích, na které se už můžete těšit.

Večer s Andersenem.

Velikonoční rukodělná dílna.

Pochod čarodějnic obcí.

Beseda o vynálezech s paní bc. Danou Šimkovou.

Rozloučení s kroužkem čtení před prázdninami.

Beseda s policistou - bezpečnost silničního provozu.

Beseda s panem Častulíkem o Pakistánu.

Vánoční rukodělná dílna.