Co už proběhlo

Velikonoční rukodělná dílna

Tradiční velikonoční rukodělná dílna proběhla i toto jaro. Společně s mateřskou školkou jsme si pro děti připravili bohaté tvořeníčko. Papírové, malované, lepené vajíčka, zajíčci i slepičky se ve "Škole" jen hemžili. Každý si mohl vyrobit podle svého gusta.  Napečené perníčky od Lucky Raušové...

Podzimní tvořenícko

Není nic zajímavějšího než tvoření s dětmi z přírodních podzimních mateirálů. Podívejte se, do naší fotoalerie, jak nám to šlo a jak se to dětem povedlo. 

Halloweenská strašidla v kroužku čtení

Jako každý rok tak i letos knihovna navštívila strašidla. Tentokrát jsme si vyslechli pět zajímavých strašidelných osudů nadpřirozených bytostí. Prvotní strach a bojácnost vystřídalo nadšení. Se stradšidly jsme soutěžili, luštili tajenku a nakonec byly děti zkrášleny barvičkami na obličej - chtěly...

Cestovatelská přednáška o Polsku

Dne 17.10. proběhla v knihovně velice zajímavá beseda o našich severních sousedech. Jak jsme si blízcí a jak málo je známe? Pan Laďa Kovář je pravidelným návštěvníkem této země, nejenže tam jezdí za svými přáteli, ale hlavně objevovat krásy Polska.  Po tomto večeru nám byla přislíbena další...

Pochod na Holíkov

Zdolat vrchol Holíkova n.v.635 m se v sobotu 8.6.2018 rozhodlo 50 turistů. Za krásného letního odpoledne jsme vyrazili na pochod. Malí i velcí statečně zdolávali příkrý výstup. Nadšení neopustilo ani rodiče s kočárky, vždyť nejmladším účastníkům byly dva roky. Také senioři se nenechali zahanbit....

Rozloučení s kroužkem čtení před prázdninami

Jako každý rok, tak i letos jsme pro děti připravili rozloučení s kroužkem čtení před prázdninami. V pátek 28.6.2018 jsme si s dětmi zasoutěžili, za asistence rodičů opekli špekáčky a namlsali se zmrzliny. Zmrzliny byly na výběr tři druhy, každý se vybral dle vlastní chuti. Jahodová, čokoládová a...

Zdravověda v knihovně

Během čtvrtečního kroužku čtení jsme si s dětmi zopakovali zásady první pomoci. Za spolupráce profesionální zdravotní sestry Jitky Barákové se děti dozvěděly jak ošetřovat drobná i větší zranění, čeho se vyvarovat, aby k nim nedocházelo. Na připravené otázky děti s přehledem odpovídaly. Je vidět,...

Interaktivní tabule

Na podzim, roku 2016, se naše knihovna opět trochu proměnila. Pro zvýšení pohodlí návštěvníků a malých čtenářů, byl interiér knihovny obohacen o gauč, kde si budou moci návštěvníci v klidu pročíst knihy a posedět nad kávou, o koberec a dva sedací pytle. Velkou novinkou bylo zakoupení a instalace...

Vánoční rukodělná dílna

      XIII. Adventní rukodělná dílna a velký jarmark řemesel s adventní kavárnou, byla jedna z posledních akcí pořádaných knihovnou v roce 2016, konkrétně v neděli 27. 11. 2016. Návštěvnost byla letos obrovská. Stovky návštěvníků přišly, aby si pochutnaly na zabijačkových...

Přednáška o Titanicu

    V pátek, 14. 10. 2016, v podvečerních hodinách odstartovala velice zajímavá přednáška o jedné z nejslavnějších lodí světa.     Zajímavé příběhy pasažérů, jejich zážitky z plavby lodí i neštastný náraz do ledovce vyprávěla paní Bc. Dana Šimková. Zažili jsme opravdu...

Rozloučení s kroužkem čtení před prázdninami

Rok se s rokem sešel a už jsou tu zase, dětmi očekávané prázdniny. Ve škole se jistě hodně snažily a tak si teď trochu oddychu zaslouží. Oddychnou si i od kroužku čtení, který jsme slavnostně ukončili ve čtvrtek 16.6. Krásné počasí nám přálo a tak jsme si trochu zaskotačili venku. Soutěže, buřty,...

Pochod na Domanku

V sobotu 11.6.2016  se 52 malých i velkých turistů vypravilo na pochod. Tentokrát naším cílem byla Domanka. Putování stále do kopce, krásný pohled na Boskovice a obce vzdálené i několik kilometrů, podtrhl tento až horolezecký výstup. Odměnou nám bylo pěkné prostředí, rybník plný ryb uprostřed...

Putování šneka Krasíka

V sobotu 21.5.2016 za krásného počasí jsme se společně s Anetkou, Emičkou, Terezkou, Kubíkem, Julinkou a Adélkou vypravili na pochod po stopách šneka Krasíka. Zapojili jsme se do projektu na podporu dětského čtenářství a celý rok pilně četli a tvořili. Zahájení pochodu se konalo v Kuničkách. Zde...

Noc s Andersenem

    Dne 1.4.2016 jsme se společně s dětmi zapojili do celoevropské akce na podporu dětského čtenářství. Noc s Andersenem probíhá už po 16. Tisíce dětí nocují v knihovnách, kde je pro ně připravený program.      U nás jsme v knihovně nespali, ale i tak...

Velikonoční rukodělná dílna

    V neděli 20.3.2016 týden před Velikonocemi, jsme si společně vyrobili něco malého pro radost. Rok se s rokem sešel a velikonoce byly zase tady.      Velikonoční přáníčka, papírové slepičky, zajíčci, kraslice a perníčky zářili všemi barvami. Jaro je...

Beseda s paní Mrázkovou

    Dne 9.3.2016 jsme v naší knihovně přivítali paní Evu Mrázkovou. Regionální autorka poutavým vyprávěním seznámila děti se vznikem knižky, s tím, co vše vytištění knížky předchází, kolik lidí se na ní podílí,... Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a také to, že vydat...

Halloween v knihovně

    Jako každý rok, tak i letos navštívila naši knihovnu halloveenská strašidla. Přiletěla z neznáme země a tím potěšila děti v kroužku čtení. Velké překvapení, možná trochu strachu i radosti bylo vidět na tvářích dětí.      Tlustý šílený klaun, který...

Noc s Andersenem

    V pátek 27.3.2015 se sešlo v knihovně společně s rodiči 15 dětí. Na podporu dětského čtenářství zde probíhala Noc s Andersenem. Pro nás to byl Večer s Andersenem, protože jsme v knihovně nespali, ale strávili zde pěkné 3 hodiny večera.      Na úvod...

Beseda nad kronikou obce

    Se sloganem: "Čas tak rychle běží, zastavme se hned, zavzpomínat na ty časy, kdy ještě žil náš děd." jsme se  4.11.2014 setkali v knihovně, na besedě nad kronikou obce s kronikářkou paní Pavlou Vítovou.      Příjemné posezení, tentokrát zaměřené...

Halloween v knihovně

    V rámci kroužku čtení jsme si s dětmi připoměli, co je Helloween za svátek, odkud se k nám rozšířil a důvod proč se slaví. Aby nezůstalo jen u slov, starší děti připravily překvapení.     Do knihovny zavítaly strašidelné masky, které dětem pověděly jak se jmenují,...

Beseda s policistou

    Kroužek čtení byl tentokrát v jiném duchu. Na návštěvu za námi přišli policisté.     Jejich tématem bylo seznámení dětí s bezpečností silničního provozu. Nezaměřili se pouze na chování dětských cyklistů na silnici, ale popovídali si s dětmi i na téma šikana,...

Pochod na Randulku

    Dne 26.7.2014 se skupina malých i velkých turistů vydala na pochod. Tentoktát byla našim cílem louka Randulka, vzdálená 2,1 km od naší obce. V současné době je louka majetkem skautského oddílu, který na ni realizuje své letní tábory. Počasí nám přálo, a tak jsme si toto letní...

Setkání rodáků obce Valchova

    V neděli 29.6.2014 se ve Valchově konalo hned několik akcí najednou. Společně s Valchovskou poutí probíhalo setkání rodáků obce a svěcení sochy sv. Floriána, patrona hasičů.     I naše knihovna se do této akce zapojila. Už od Vánoc pracovaly děti z kroužku čtení na...

Rozloučení s kroužkem čtení

    Již čtvrtým rokem probíhá v knihovně kroužek čtení, který se zaměřuje na dětského čtenáře. Od září minulého roku jsme vítali každé úterý a čtvrtek v knihovně až 28 dětí. Nejen že čteme různé knížky, taky si kreslíme, vyprávíme příběhy a vyrábíme různé modely, jako například model...

Pochod čarodějnic obcí

Dne 30.4.2014 se sešli všichni příznivci lidových tradic na pochod čarodějnic obcí. V podvečer Filipojakubské noci, noci plné čar a kouzel se vydaly čarodějnice na pochod. Vybaveny košaťaty a oprávněním k jejich řízení. Mezipřistání tentokrát bylo u staré školy, kde na nás čekali místní dobrovolní...

Divadelní představení

Dne 25.4.2014 navštívilo naši obec ochotnické divadlo ze Strunkovic, z obce kde pomáhali naši dobrovolní hasiči při povodních. Jako poděkování za pomoc vystoupilo divadlo s představením Knoflíková válka. Parta šikovných lidí, která se pro odreagování zabývá divadelní činností byla opravdu skvělá....

Velikonoční rukodělná dílna

    Dne 13.4.2014 se všichni milovníci Velikonoc sešli na velikonoční rukodělné dílně. Rok se s rokem sešel a svátky jara nás už opět oslovují. Dlouho očekávané sluníčko, rozkvetlé třešně a švestky, zelená travička a napučené proutí vrby, to jsou ty pravé Velikonoce. Tak jsme se...
1 | 2 >>