Setkání rodáků obce Valchova

Setkání rodáků obce Valchova

    V neděli 29.6.2014 se ve Valchově konalo hned několik akcí najednou. Společně s Valchovskou poutí probíhalo setkání rodáků obce a svěcení sochy sv. Floriána, patrona hasičů.

    I naše knihovna se do této akce zapojila. Už od Vánoc pracovaly děti z kroužku čtení na modelu Valchova. Projektu nazvaném "Valchov očima dětí" se účastnilo 30 dětí ve věku od 4let. Pomocnou ruku jim podalo 10 maminek a 5 babiček. Je až s podivem jak funguje dětská fantazie, nejenže si každý návštěvník knihovny našel svůj rodný dům, ale i v lesích v okolí Valchova mohl spatřit medvěda a prase divoké. I delfín plovoucí společně s kachnou v rybníku je toho důkazem.

    Se sloganem "Čas tak rychle letí, zastavme se hned, zavzpomínat na ty časy, kdy ještě žil náš děd", si mohli návštěvníci prohlédnout vystavené kopie obecních kronik a kroniky SDH a Sokola Valchov.

    I když mnohdy praskala knihovna ve švech, bylo pěkné pozorovat usměvavé tváře lidí, když potkali známého ze svých mladých let. Někteří se neviděli i 40 let a o to bylo setkání srdečnější.

    Děkuji dětem, maminkám a babičkám, kteří se do projektu zapojili. Model Valchova se jim opravdu podařil.

    Pro zajímavost, co vše v modelu najdete: 158 domů, 19 postav, 4 kočky, 6 psů, 2 hadi, 2 lišky, 13 krav, 1 kůň, 1 delfín, 1 kačena, 8 divočáků, 3 zajíci, 1 medvěd, 24 dopravních prostředků, 19 dopravních značek, 1 přechod pro chodce, 115 stromů, 20 květin, 7 hub, 2 kontejnery, 2 památníky, 4 horkovzdušné balóny.

    Pěkné prázdniny, hodně sluníčka a chvil strávených s knihou přeje knihovna.