Posezení nad kronikou

Posezení nad kronikou

    Měsíc únor jsme v knihovně završili besedou, kterou si pro naše spoluobčany nachystala paní Pavla Vítová. Tentokrát se mluvilo o obecní kronice.

    Příchozí si vyžádali další besedu, protože toto téma je opravdu zajímavé a i my se těšíme na další pokračování.

    Foto naleznete jako vždy v naší fotogalerii.