Rozloučení s kroužkem čtení

Rozloučení s kroužkem čtení

    Již čtvrtým rokem probíhá v knihovně kroužek čtení, který se zaměřuje na dětského čtenáře. Od září minulého roku jsme vítali každé úterý a čtvrtek v knihovně až 28 dětí. Nejen že čteme různé knížky, taky si kreslíme, vyprávíme příběhy a vyrábíme různé modely, jako například model naší zahrádky, nebo zologické zahrady. Na zahrádce si děti provičily poznávání druhů ovoce a zeleniny. Na ZOO zase druhy zvířat.

    Celých 10 měsíců jsme se opravdu nenudili a 12.6. jsme slavnostně ukončili kroužek čtení, rozloučili jsme se před prázdninami. Nejprve jsme si procvičili naše smyslové orgány, po čichu a hmatu jsme poznávali ovoce a zeleninu, po sluchu hledaly děti svého kamaráda a zrakem si procvičily znalost písmenek. A abychom na nic nezapomněli, chuťové buňky jsme uspokojili zmrzlinou a opečeným špekáčkem. 

   Díky finanční podpoře obce Valchov jsme každého malého čtenáře obdarovali pěknou knihou.

    Boužel z technických problémů nemáme z této akce žádné fotky.

    Těšíme se opět na Vás, naviděnou v září.