Rozloučení s kroužkem čtení

Rozloučení s kroužkem čtení

    Dne 25.6.2013 jsme se před prázdninami rozloučili s kroužkem čtení. Tentokrát jsme si s dětmi nečetli, ale formou soutěží prověřovali kapacitu jejich mozkových závitů. Děti se snažily jak jen mohly, na konec stejně vyšlo najevo, že jsou všechny stejně šikovné. Stejně těžké bylo rozhodnout o nejlepším čtenáři a odměnit ho knihou. Vždyť všechny děti jsou "nej"! Každý je svým způsobem vyjímečný. Tak jsme si zvolili cestu čistě literární. Napsáním popletené pohádky, inspirované letošním dětským karnevalem se děti v jednotlivých pohádkových postavách poznávaly. Odměnou jim všem byly knihy, které jim letos už po třetí věnuje Obec Valchov. Sladkou tečkou byla i zmrzlina a trocha sladkostí. Doufám, že se knihy dětem líbily a že po prázninách nám budou vyprávět co si v nich přečetly.

    Pěkné prázniny, hodně sluníčka a pohody vám všem přeje knihovna.

    Popletenou pohádku si můžete přečíst zde: Popletená pohádka

    Chtěly bychom moc poděkovat Karolínce, Aničce a Honzíkovi, Sašce za krásné dárky a obrázky, které nám věnovali na rozloučení. Dále pak děkujeme paní Polívkové za sponzorské dary.

    S pořádáním různých akcí nám nejen pomáhají dospělí, ale ruku k dílu přikládají i děti, Leničko a Barčo, děkujeme za pomoc :)

    TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI, A V ZÁŘÍ, AHOJ! :) Renata a Klára