Beseda s policistou

Beseda s policistou

    Kroužek čtení byl tentokrát v jiném duchu. Na návštěvu za námi přišli policisté.

    Jejich tématem bylo seznámení dětí s bezpečností silničního provozu. Nezaměřili se pouze na chování dětských cyklistů na silnici, ale popovídali si s dětmi i na téma šikana, chování na přechodech, hraní dětí u silnice, poškozování veřejného majetku a používání výbušnin dětmi. Pěkné povídání i příběhy z praxe byly pro děti velmi poučné. Děti si na konec mohly vyzkoušet tíhu neprůstřelné vesty, nechat se spoutat pouty a nebo vyzkoušet obušek i detektor kovů.

    V dnešní době je velmi důležité děti upozorňovat na situace, do kterých by se mohly dostat, tím pomáháme chránit nejen je, ale i jejich rodiče. Děkuje policistům za takový přístup.